Spring til indhold

Aktivitātes Latvijā

PRIMES projekts ir lieliska iespēja pašvaldībām uzlabot savas zināšanas un kapacitāti zaļā publiskā iepirkuma veikšanā dažādu energoefektīvu produktu un pakalpojumu iegādē. Projekta ilgums ir 36 mēneši, no 2013. gada 1. novembra līdz 2016. gada 31.oktobrim. Projekta galvenais mērķis ir veicināt un sekmēt pašvaldību kapacitāti zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) principa ieviešanā, pašvaldībās veiktajos iepirkumos pakalpojumu un preču iegādē, sniedzot apmācības dažādās zaļā publiskā iepirkuma produktu grupās:


- Vispārēji būvdarbi un projektēšana
- Transports
- Skolu un citu publisko ēku aprīkojums
- Biroja aprīkojums
- Iekštelpu, ārtelpu un ielas apgaismojums
- u.c.


Latvijas Vides investīciju fonds projekta ietvaros sniedz apmācības un tehnisko atbalstu dažādās pašvaldībām interesējošās produktu grupās, piesaistot ZPI ekspertus. Šī ir lieliska iespēja pašvaldībām un pašvaldību uzņēmumiem iesaistīties un saņemt bezmaksas apmācības un ekspertu konsultācijas.

Ieguvumi piedaloties:

Apmācību materiāli

Ekspertu tehniskais atbalsts
Labās prakses piemēri
Citu valstu un pašvaldību pieredze
Biežāk pieļautās kļūdas

 

Projekta ietvaros tiek veidots piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju tīkls, meklēti kopīgi risinājumi, organizētas apmācības un sniegts tehniskais atbalsts iepirkumu tehnisko specifikāciju izstrādē. Organizētas pārrunas un apaļā galda diskusijas ar piegādātājiem, kā arī dažādi citi publicitātes pasākumi – semināri, starptautiska konference, dalība izstādēs u.c.

Projekta sadarbības partneri Latvijā:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Iepirkumu uzraudzības birojs

Latvijas Pašvaldību savienība

 

 

Kontaktinformācija

 

Zane Bilzēna, projekta vadītāja

 Last update

05.10.2016

Responsible editor

Karen Breiner