Spring til indhold

Den svenska task force

Här på PRIMES hemsida kommer goda exempel på framgångsrika upphandlingar presenteras, som inspiration och hjälp i egna arbetet. Även det material som används i de utbildningar för hållbar upphandling med fokus på energieffektivitet som vi anordnar, kommer finnas tillgängligt här.

Att verka för hållbara upphandlingar är viktigt för alla offentliga organisationer. Genom EU-projektet PRIMES har Energikontor Sydost och Länsstyrelsen i Kronoberg möjlighet att stötta företag och offentliga organisationer att bli bättre upphandlingar där det finns möjlighet att hitta energieffektivare lösningar. Vi gör det bland annat genom att förmedla konkreta goda exempel av tex energieffektiva upphandlingar och/eller upphandlingar som ger upphov till minskad miljöpåverkan, samt att genomföra utbildningar och nätverksmöten.

Strategiskt samtal kring grön upphandling och Enrgeiting Sydost

Inbjudan - 1 oktober. Länsstyrelsen i Kronoberg och Energikontor Sydost arrangerar ett strategiskt samtal för speciellt inbjudna deltagare. Programmet omfattar ett strategiskt samtal om grönare, mer innovationsrik upphandling och hur dialogen mellan upphandlare, beställare och leverantörer kan utvecklas och fördjupas. Tillfälle ges till dialog, intressanta samtal, erfarenhetsutbyte, goda exempel och givande föredrag. Du som fått inbjudan kan anmäla dig här.

13 november - Energiting Sydost i Alvesta ger dig en heldag med information om hållbar uppandling med energieffektivisering i fokus.

KKV lämnar remissvar om nya EU-direktive

Det första remissförslaget, avseende implementeringen av nya EU-direktiv om upphandling in i svensk lag, presenterades under sommaren. Där fastslås bl.a. att det redan i dag finns ett utrymme för att ta hänsyn till och ställa krav på miljö, energieffektivitet men de nya direktiven, öppnar enligt utredningens mening, än större möjligheter ta sådana hänsyn framöver.

Se mer om remissförslaget här

Miljöstyrningsrådet in i Konkurrensverket

Införlivandet av MSR i konkurrensverkets organisation pågår och de som arbetar med stöd håller på att komma igång för fullt igen.

Att ställa krav när vi köper varor och tjänster för våra skattepengar är ett utmärkt sätt att påverka marknaden och hushålla med våra gemensamma resurser, skriver Miljöstyrningsrådets vd Sven-Olof Ryding.

Se artikel här

 

 Last update

27.02.2017

Responsible editor

Karen Breiner

Utbildningsmaterial

Training Primes

Energikontor Sydost kontakt

Kontakt

Christel Liljegren

Telefon 0706-20 83 08

Email christel.liljegren@energikontorsydost.se

 

Website 

Facebook

Youtube

Twitter

Länsstyrelsen Kronobergs Län