Spring til indhold

Apmācību materiāli

Apmācību materiāliem ir brīva pieeja to lietošanai ievērojot šādus nosacījumus: Tie tiek lietoti atbilstoši un bez krāpnieciskiem nodomiem; Ja materiāli tiek izmantoti ārpus projektā paredzētajām apmācībām, tad projekta partneru logo netiek lietoti; Autortiesības ir spēkā un ir obligātas visos gadījumos.
Training Primes

Apmācību materiāli ir pieejami PowerPoint prezentāciju veidā ar apmācības vadītāju un programmas veidotāju piezīmēm

Primes projekta ZPI apmācību materiāli ir arī pieejami slaidu un teksta veidā. Pēc individuāla pieprasījuma, Jums ir iespēja saņemt interaktīvus uzdevumus, lai uzlabotu Jūsu pasniegto apmacības kursu programmu.

Jūs varat saņemt materiālus rakstot Zanei Bilzēnai uz e-pasta adresi zane.bilzena@lvif.gov.lv un informējot par: 

  • Par apmācību semināru, kurā materiāli tiks izmantoti
  • Organizāciju vai ekspertu, kas pasniegs šos kursus
  • Mērķis, kam tie tiek organizēti
  • Vieta, datums un laiks 

 

1. Zaļā publiskā iepirkuma ieviešana

2. ZPI tiesiskais un politiskais ietvars

3. ZPI process praksē

4. Stratēģiskā ZPI īstenošana

5. Zemu oglekļa emisiju ZPI

6. ZPI dzīves cikla izmaksas

7. ZPI inovācijas

8. IT produktu grupa (datori/klēpjdatori/monitori)

9. produktu grupa "zaļā" elektrība

10. produktu grupa "tīri" transportlīdzekļi

11. Preču grupa Ilgtspējīga celtniecība

12. Preču grupa siltumizolācija

13. Preču grupa iekšējais apgaismojums

14. Preču grupa ielu apgaismojums

15. Preču grupa e-pakalpojumi (Mākoņdatošana)

16. Ievads kopīgi veiktajā publiskajā iepirkumā

17. Marķējuma izmantošana atbilstoši jaunajai ES Iepirkuma direktīvaiFeedback

Last update

09.02.2021

Responsible editor

Karen Breiner

Latvijas Vides investīciju fonds

Latvian Environmental Investment Fund

Kontaktinformācija

Zane Bilzena, projekta vadītāja

 

Telefons +371 67845111

 

Email Zane.Bilzena@lvif.gov.lv

 

Website www.lvif.gov.lv