Spring til indhold

Utbildningsmaterial om energieffetkivisering

I PRIMES har vi utvecklat en rad utbildningsmaterial som kan användas till att utbilda bland annat personal som arbetar med inköp och upphandling. Målet är att göra det lättare att genomföra energieffektivare inköp, upphandling och annat ”hållbarhetsarbetet” i kommunen.
Training Primes

Villkor för att använda materialet

Det är gratis att få tillgåmg till och använda utbildningsmaterial förutsatt att:

  • Det används i ett icke- komersiellt sammanhang
  • Att övriga projektpartners logotyper tas bort, om materialet ska användas i ett sammanhang utanför PRIMES-projektet
  • Att PRIMES-projektet omnämn för att upprätt hålla upphovsrätten

Materialet består av ett antal powerpoint bilder samt ett dokument med tips och tricks till dig som ska utbilda

För att få tillgång till materilet, skicka ett mail till Christel Liljegren christel.liljegren@energikontorsydost.se

1. Indledning - Hållbar offentlig upphandling

2. Juridiska ramar och policyramar för hållbar upphandling

3. Hållbar upphandling - processen i praktiken

4. Strategisk implementering av grön offentlig upphandling

5. Grön offentlig upphandling med låga CO2-utsläpp

6. Livscykelkostnader,LCC, vid hållbar upphandling

7. Innovation i grön offentlig upphandling

8. Produktgrupp IT(PC/notesbook/skärmar)

9. Produktgrupp grön el

10. Produktgrupp miljöforden

11. Produktgrupp hållbar byggnadssektor

12. Produktgrupp isoleringsmaterial

13. Produktgrupp inomhusbelysning

14. Produktgrupp utombusbelysning

15. Produktgrupp molntjänster

16. Introduktion till gemensamma offentliga upphandlingar

17. Miljömärkning

 Feedback

Last update

09.02.2021

Responsible editor

Jørgen Grubbe

Energikontor Sydost kontakt

Kontakt

Christel Liljegren

Telefon 0706-20 83 08

Email christel.liljegren@energikontorsydost.se

 

Website 

Facebook

Youtube

Twitter

Länsstyrelsen Kronobergs Län